Cíle

Základním cílem asociace je přispět k ochraně
a uchování architektonického kulturního dědictví v České republice.

Aktivity

Každoročně pořádáme podzimní putovní setkání správců památek, na kterém se
v přátelské atmosféře probírají zajímavosti
a zkušenosti z praxe.

Hrady a Tvrze

V péči členů asociace je v současné chvíli více než dvě desítky zřícenin středověkých hradů a několik významných tvrzí.

Členství

Mezi členy asociace jsou spolky z celé České republiky. Přidejte se mezi nás.

Připravujeme

www.zachranmehrady.cz

© Copyright - www.atelier-havelka.cz