Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice z.s.

Adresa organizace: Příčná 61, 251 66 Senohraby

Kontakt: info@zlenice.cz

www: zlenice.cz/

Hrad Zlenice

Počátky hradu Zlenice sahají podle archeologických nálezů někdy ke konci 13. století. Za vrcholné období hradu se dá považovat doba Karla IV. a jeho syna Václava, kdy na hradě sídlil Ondřej starší z Dubé, nejvyšší sudí Království českého. V průběhu 15. století hrad nejspíš stagnuje, čemuž nasvědčují časté změny majitelů a spory o majetky. Hrad zaniká v 60. letech 15. století za neznámých okolností v období, kdy jej vlastní Zdeněk III. Kostka z Postupic.

Začátek péče o hrad Zlenice se váže k roku 1995 a byl inspirován radami významného historika Dobroslava Líbala. Pod dohledem archeologa a casteologa Tomáše Durdíka, statika Jana Vinaře a zástupce památkové péče Pavla Kroupy započaly v letech 1996–1999 první jednoduché etapy konzervace. V těch se s dílčími úspěchy pokračuje do dnešních dní. Zajímavostí je, že stavba mostu do jádra hradu byla vyhlášena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR třetím nejlepším tesařským dílem roku 2014.

Otevírací doba: volně přístupné

Vstupné: volný vstup

Správce objektu/majitel objektu:
Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice z.s./obec Senohraby

www: zlenice.cz