Spolek přátel kestřanských tvrzí, z.s.

Adresa organizace: Kerstřany č.p.1, 398 21 Kestřany

Kontakt: 774 663 224

www: kestrany.cz

Horní tvrz Kestřany

Raně až pozdně gotická tvrz postavená v druhé polovině 13. století jako součást manské soustavy přináležící ke královskému hradu v Písku. Do konce 15. století v držení pánů z Kestřan. Od roku 1492 do roku 1651 je ve vlastnictví rodu Švamberků, za jejichž správy dosáhla tvrz svého největšího rozkvětu. Po nich získávají panství Paarové, kteří zde vystavěli ranně barokní zámek a založili vinice. V roce 1700 kupují celé panství Schwarzenbergové a Kestřany jsou připojeny k velkostatku Protivín. V majetku Schwarzenbergů zůstaly Kestřany až do první pozemkové reformy, kdy je v roce 1924 prodali Státním lesům a statkům. V době komunismu celý areál obhospodařovalo místní JZD. V roce 2005 získává tvrz rodina Haladových a tvrz je postupně opravována a zpřístupněna veřejnosti.

Otevírací doba: otevřeno celoročně

  • Po celý rok: denně 9-19 hodin

Vstupné:

  • Základní: 60 Kč

Správce objektu/majitel objektu:
Spolek přátel kestřanských tvrzí, z.s./Pavel a Kateřina Haladovi

www: kestrany.cz