Tvrz Lštění

Tvrz Lštění

Adresa organizace: Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, Vodní 18, 34404 Domažlice

Kontakt: zdenek.prochazka@nakladatelstvi-cl.cz

www: nakladatelství-cl.cz

Tvrz v Lštění okres Domažlice

První historická zmínka o Lštění se vztahuje k letům 1362–1367. Na počátku 15. století získali Lštění rytíři Bohuchvalové z Hrádku zvaného též Lacembok, jehož pozůstatky leží nedaleko Staňkova. S rodem Bohuchvalů můžeme spojit i výstavbu současné věžové tvrze, která proběhla pravděpodobně na počátku 15. století.  Ve 20. letech 16. století přechází statek na Černíny z Chudenic, zároveň dosluhuje i tvrz, v jejíž blízkosti vyrůstá renesanční zámeček, který však po necelých 150 letech existence opět zaniká. Jeho půdorys byl odhalen archeologickým výzkumem v prostoru před vstupem do tvrze. Patrně již od počátku 17. století sloužila tvrz především k hospodářským účelům.

Tvrz v Lštění je nejlépe zachovanou věžovou tvrzí v Plzeňském kraji. Kompaktně dochované zdivo věže obsahuje i výjimečně zachované dřevěné konstrukce jednotlivých pater i pozdně gotický dřevěný portál vstupu. Tvrz je nyní po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala v letech 2002–2005 na náklady majitele památkového objektu a za podpory Plzeňského kraje.

O tvrzi vyšla podrobná monografie: Tvrz ve Lštění, Proměny jednoho rytířského sídla aneb jak se státi zemánkem.
Možno objednat e-mailem.

Otevírací doba: Příležitostně, většinou v letní sezóně a o víkendech – pokud je majitel přítomen.
U větších skupin možno objednat předem na přiložených kontaktech

Vstupné: dobrovolné

Správce objektu/majitel objektu:
Zdeněk Procházka

www: nakladatelstvi-cl.cz