Od hradu ke hradu | Zlínského kraje

Ve dnech 2. – 3. listopadu 2019 proběhla na Kurovicích mezinárodní památkářská konference Od hradu ke hradu | Zlínského kraje.

Asi 70 účastníků dvoudenního celonárodního setkání s podtitulem OD HRADU KE HRADU Zlínského kraje v sobotu pozdravil na tvrzi v Kurovicích Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury společně s Miroslavem Kašným, radním Zlínského kraje.

„Všem těm, kteří se podílejí na uchování kulturněhistorického dědictví, a zvláště těm nadšencům, kteří tyto památky převzali v takto zbídačeném stavu, patří velké poděkování,“ uvedl Miroslav Kašný a zároveň vyzvedl příkladnou spolupráci se Spolkem přátel hradu Lukova a více než čtyřiceti obcemi při vydání knihy Hrady Zlínského kraje.

Celonárodní setkání zajistila Aliance Zachraňme hrady, Tvrz Kurovice, z. s., Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Polypeje (Spolek pro záchranu a využití historických památek), Spolek přátel hradu Lukova a Zlínský kraj.

V rámci setkání a odborných diskuzí byly prezentovány výsledky z archeologických průzkumů hradních lokalit, metodika záchrany torzální architektury nebo také metody dokumentace hradů a jejich 3D rekonstrukční vizualizace.  „Praxe ukazuje, že v některých případech vítězí lidská lhostejnost nad zákonem,“ uvedla Alena Pospíšilová, vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje a zdůraznila, že pro úspěch obnovy je nezbytná vzájemná komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami. Velmi zajímavé bylo vystoupení slovenských kolegů – např. Adriany Reťkovské z Krajského pamiatkového úradu v Žilině, která prezentovala nejen úspěchy, ale i pochybnosti o postupe obnovy vybrané hradní zříceniny na Slovensku.

V neděli pak měli účastníci možnost absolvovat komentované prohlídky moravských hradů: Lukov, Cimburk a Křídlo, jednotlivými lokalitami provázeli Pavel Ramboslav Kudlička, Radim Vrla a  Jiří Holík.

Setkání tematicky doprovázela výstava Příběhy hradů Zlínského krajekterá vznikla za podpory Zlínského kraje a Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Zpracovala: Alena Pospíšilová

Zdroj: kr-zlinsky.cz

Místo konání: Hrad Kurovice
Termín konání: 2.–3. listopadu 2019
Téma: Zachraňme hrady, záchrana památky krok za krokem

Program:

Sobota 2. listopadu:

  • Cyklus přednášek odborníků z České a Slovenské republiky v oblasti památkové péče
  • Výstava – Příběhy hradů Zlínského kraje
  • Kulturní večer

Neděle 3. listopadu:

  • Komentované prohlídky hradů Cimburk, Křídlo, Lukov
    Sraz v 10.00 hod. na dané lokalitě (dle vlastního výběru)

Akce se konala pod záštitou ministra kultury ČR.