ZACHRAŇME HRADY

aneb od Svatomartinské aliance k Zachraňme hrady z.s.

Historie asociace Zachraňme hrady se počítá od roku 2016, kdy se na popud Radka Kocandy ze spolku Hrady na Malši setkali zástupci 8 spolků, pečujících o hradní zříceniny. Místem setkání byl hrad Pořešín a zvolený termín vyšel na svátek svatého Martina. Námětem jednání byla možnost spolupráce mezi spolky napříč republikou a výměna zkušeností. Velkým tématem bylo zavádění EET pro neziskové organizace a problematika, jak se s tím vypořádat. V průběhu jednání byla oprášena již mnoho let existující idea asociace sdružující spolky pečující o památky a bylo rozhodnuto a přípravě jejího založení. Na počest termínu setkání byla tato nově připravovaná organizace pojmenována Svatomartinská aliance. Následovalo několik jednání s ministerstvem financí, společné školení členů ohledně EET a příprava založení oficiální organizace.

V roce 2017, 11. listopadu, se konalo v Havlovicích, pod hradem Vízmburk, 2. setkání správců hradních zřícenin. Setkání se již zúčastnili představitelé 15 spolků z celých Čech a Moravy. Jednání v sobotu dopoledne navštívil náměstek ministra kultury Ing. Vlastislav Ouroda Ph.D., který pohovořil především o tvorbě Zákona o památkové péči, problematice památkové péče o lokální památky a možnostech financování péče o památky bez statusu „národní“ v době, kdy Evropská unie tento směr péče o národní kulturní dědictví nepodporuje. Na závěr svého vystoupení vyjádřil podporu vzniku nového spolku, který by měl zastřešovat zájmy organizací, pečujících o památky lokálního významu. Následně pak byly schváleny stanovy vznikající Svatomartinské aliance – Asociace správců památkových objektů, a byla zvolena Výkonná rada a Revizní komise aliance.

Na počátku roku 2018 byla navázána spolupráce se Slovenskou organizací Zachráňme hrady, která se na Slovensku zabývá koordinací péče o památky již od roku 2002. Na základě této navázané kooperace došlo v rámci jednání Výkonné rady a Revizní komise ke změně názvu zakládané asociace. Místo Svatomartinská aliance byl zvolen název Zachraňme hrady, odkazující na partnerství se slovenským protějškem. V dubnu proběhla v Praze, v prostorách MK ČR, ustanovující schůze nově založeného spolku Zachraňme hrady, na které bylo zvoleno vedení.
Na podzim, 3. listopadu, se pak konalo třetí setkání správců hradních zřícenin za účasti zástupců 20 spolků z celých Čech a Moravy, a to na hradě Pirkštejn. V rámci valné hromady zde byla pro rok 2019 odhlasována příprava první konference na téma památkové péče. Její přípravou byl pověřen tým kolem hradů Lukov, Cimburk u Koryčan a Kurovice.

V roce 2019 proběhla 1. listopadu valná hromada aliance na Kurovicích, kde byli přijati noví členové a následně 2. listopadu mezinárodní památkářská konference Od hradu ke hradu Zlínského kraje, na téma: Zachraňme hrady, záchrana památky krok za krokem.